NextPrevious

golden-elevator

Vårt mål är tydligt

Foundations for Work syftar till att öka integrationen av unga invandrare på arbetsmarknaden i sina värdländer genom att ta fram en flerspråkig, mångkulturell utbildning som ger dem möjlighet att förvärva grundläggande kompetens och överförbara färdigheter som behövs för att öppna upp möjligheter antingen direkt till sysselsättning och/eller yrkesexamen.

Read More

Vad handlar det om?

Unga invandrare med låga kvalifikationer och liten arbetslivserfarenhet har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska krisen. Bland invandrare, är de troligt att de kommer få de svårt att skaffa och behålla ett arbete. En rad yrkesutbildningsinitiativ finns nu för invandrare, men deras generiska karaktär och fokus på IT innebär att de är olämpliga för de unga manliga arbetstagare som har mest behov och därigenom orsakar ytterligare utanförskap.

Read More

migrant-boot

Varför behövs Foundations for Work

En framgångsrik integration av invandrare är en EU-omfattande prioritering. Sysselsättningen är en viktig strategi, liksom en väg till självständighet och välbefinnande för invandrare. Men invandrare möter högre arbetslöshet än infödda medborgare och gapet ökar. De är överrepresenterade bland lågutbildade och tenderar att arbeta i cykliska branscher med högre uppsägningar.

Read More

“We asked for workers. We got people instead.” ― Max Frisch