Om projektet

1aboutprojecttopUnga invandrare med låga kvalifikationer och liten arbetslivserfarenhet har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska krisen.  Bland invandrare, är de troligt att de kommer få de svårt att skaffa och behålla ett arbete.  En rad yrkesutbildningsinitiativ finns nu för invandrare, men deras generiska karaktär och fokus på IT innebär att de är olämpliga för de unga manliga arbetstagare som har mest behov och därigenom orsakar ytterligare utanförskap.

3aboutprojectmiddleSyftet med projektet Foundations for Work är att öka den grundläggande behörigheten för unga invandrare så att de kan förbättra sina utsikter till arbete och dra nytta av vanliga utbildningar i sitt värdland.  För att göra detta, ingår det i våra mål att producera och sprida en behovsanalys och en bästa praxis rapport för den här gruppen, som kommer att generera en multimedia DVD och resurser för yrkeslärare för undervisning i klassrum eller individuell användning och den kommer bli grundligt testad av både invandrare och utbildare, resultaten kommer spridas inom yrkesutbildningen och serviceinrättningar för invandrare och andra intressenter genom evenemang och kommunikation, och identifiera livskraftiga strategier för framtida användning, inklusive att kartlägga vägen till ackreditering, för att säkerställa detta både på kort och på lång sikt.

2aboutprojectbottomFfW:s styrka ligger i dess “back-to-basics”-strategi och det sätt på vilket utvecklingen av befintliga resurser kommer att kombineras med en strikt metodik och erfarenheten från sex projektpartners, inklusive fyra sociala organisationer och två yrkesutbildningsorganisationer från fem länder som drabbats hårdast av migrationen.  Alla parter har samarbetat tidigare med utbildningsinsatser för invandrare och har särskild yrkesutbildningsexpertis.

Som ett resultat av projektet kommer serviceorganisationer för invandrare och yrkesutbildningsorganisationer ha en metodologi och resurser som kan användas i arbetet med unga underpresterande invandrare.  Användningen kommer att säkerställas genom en genomtänkt marknadsföring och olika kampanjer.  På längre sikt, genom ökad kompetens, anpassningsbarhet och mer tillgänglighet för mer kvalificerade jobb, kommer invandrarna att ha fler möjligheter att uppfylla sin potential på arbetsmarknaden och dra nytta av gängse utbildning samt större personlig tillväxt och social integration.