Om Partners

aboutpartnersFfW konsortiet består av sex partners från fem länder och har utvecklats över en tid som ett starkt tvärvetenskapligt partnerskap som omfattar frivilligorganisationer, branschorganisationer av olika slag (tjänster, utbildning, representation och opinionsbildning) samt små och medelstora leverantörer av yrkesutbildningslösningar och en Universitets stiftelse.

Diversity Works kommer att leda projektet och kommer också att samordna materialet i utvecklingsfasen, eftersom de är författare av ursprungsmaterialet i Foundations for Work, de är också en erfaren leverantör av yrkesutbildningar för missgynnade ungdomar och samordnare av internationellt finansierade projekt.

aboutpartnersmiddle_smlNär det gäller expertis, bidrar Folkuniversitet med sin erfarenhet genom projektet Improved Future och sin akademiska stringens, och kommer att leda behovsanalysen som utgör grunden för den vidare utvecklingen av projektets produkter. Den geografiska närheten av Diversity Works och Canice Consulting gynnar en produktiv samverkan i utveckling och teknisk överföring av undervisningsmaterial och valet av att FLM leder pilottesten är kopplad till deras omfattande arbete med unga, manliga lågutbildade, migrerande arbetstagare och de allvarliga effekterna av den ekonomiska nedgången på denna sektor i Spanien.

Doras Luimnί företräder intressen för målgruppen i större utsträckning än andra organisationer, därav deras uppdrag att bidra avsevärt med spridning och framtida användning.  Doras Luimni har stor erfarenhet av att arbeta i nationella och EU-finansierade program och detta är förbundet med deras förståelse för målgruppen, och de är väl lämpade för att leda kvalitetsstyrningen och utvärderingsarbetet i projektet.

EfVET har noga blivit utvalda för sin enastående räckvidd till traditionella yrkesutbildnings- organisationer och leverantörer, vilket garanterar att effekterna av FfW inte kommer att begränsas till specialiserade stödorganisationer för invandrare, men kan och kommer att användas av yrkesutbildningsanordnare i hela Europa som ofta arbetar med invandrare .